OpenWRT

View all

Hướng dẫn cấu hình DDNS trên OpenWRT

Với mạng dân dụng thì nhà mạng sẽ cung cấp IP động, reset mỗi lần router reboot. DDNS sẽ gán IP đó vào một tên miền giúp bạn có thể truy cập vào router mọi nơi mà không cần quan tâm tới địa chỉ IP của router nữa.

<Xiaomi Redmi AX6> OpenSSH / Install OpenWRT

Xiaomi Redmi AX6 (RA69) là bộ thu phát wifi hỗ trợ công nghệ wifi 6, chip Qualcomm 6 lõi, RAM 512MB. Bài viết này sẽ hướng dẫn Open SSH và cài đặt OpenWRT lên router này.