xiaomi

View all

Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool

Sử dụng MIWIFI RepairTool để về lại FW lúc xuất xưởng của Xiaomi Router. Sử dụng trong các trường hợp như bị hỏng FW, không boot được vào hệ thống,...

<Xiaomi Redmi AX6> OpenSSH / Install OpenWRT

Xiaomi Redmi AX6 (RA69) là bộ thu phát wifi hỗ trợ công nghệ wifi 6, chip Qualcomm 6 lõi, RAM 512MB. Bài viết này sẽ hướng dẫn Open SSH và cài đặt OpenWRT lên router này.