Tutorial

Hướng dẫn cấu hình NordVPN, VietPN trên ROM/Firmware PADAVAN

Cấu hình kết nối tới các server của NordVPN trực tiếp trên Router giúp các bạn có thể sử dụng VPN bất cứ lúc nào, chỉ cần kết nối tới WIFI là có thể sử dụng ngày mà không cần sửu dụng ứng dụng trên điện thoai, rất hữu ích cho gia đình mỗi khi đứt cáp hoặc bị nhà mạng bóp băng thông...

Cấu hình Fast Roaming với OpenWRT

Sử dụng 2 hoặc nhiều router chạy Firmware OpenWRT hoặc OpenWRT Based (PandoraBOX...) làm hệ thống WIFI Fast Roaming, giúp phủ sóng wifi khắp nhà.

Update MacVendor OPNSENSE

Thư viện MACVendor của OPNSENSE đã rất lâu chưa được cập nhật dẫn đến các thiết bị mới hiện nay không được hiển thị MACVendor trong DHCP. Sau đây là cách cập nhật bằng tay thư viện MACVendor mới nhất cho OPNSENSE