Danh mục

Hướng dẫn cấu hình OpenWRT quay PPPoE Hướng dẫn cấu hình OpenWRT quay PPPoE có VLAN ID. Hướng dẫn cấu hình DDNS trên OpenWRT Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool Hướng dẫn chuyển hướng mọi truy vấn DNS về OPNsense Hướng dẫn mở port (Port Forward) trên FW OpenWRT Cấu hình cân bằng tải (MultiWAN) sử dụng WAN ảo Firmware/ROM Gocloud Hướng dẫn cấu hình NordVPN, VietPN trên ROM/Firmware PADAVAN Hướng dẫn thiết lập cơ bản và các cách cấu hình router Mikrotik Hướng dẫn quay PPPoE, DHCP server, cấu hình cơ bản để truy cập internet trên router Mikrotik Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 1] Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 2] Cấu hình Fast Roaming với OpenWRT Hướng dẫn cấu hình Captive Portal trên OPNsense Thiết lập Tên Miền, DDNS thông qua Cloudflare, lấy chứng chỉ SSL Let's Encrypt, Reveser Proxy Cài đặt ADGuardHome lên OPNsense - chặn quảng cáo bằng DNS hiệu quả. Chia VLAN cho Guest, giới hạn tốc độ, thiết lập Captive Portal. Cấu hình OPNsense quay PPPoE. Hướng dẫn cấu hình OpenWRT làm Access Point (AP) và cách thêm VLAN cho GUEST AP Nâng cấp Newifi3 D2 với Custom Firmware