Danh mục

Hướng dẫn Resize RootFS OpenWRT (Expand root) áp dụng cho ext4, squashfs Hướng dẫn cài đặt AdguardHome trực tiếp lên OpenWRT Hướng dẫn mở khoá SSH các loại router Xiaomi trên FW gốc Hướng dẫn thay đổi TTL trên Firmware Padavan Tổng Hợp ROM Mi AIoT Router AX3600 và các thông tin liên quan [Tutorial] MiWIFI Firmware Modification <Xiaomi CR880x> Cài OpenWRT, tổng hợp ROM và các thông tin liên quan. Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool Các trang web giả lập giới thiệu giao diện của DD-WRT, Gargoyle, TP-Link, Asus, Linksys, D-Link, Belkin, Cisco SB, Mikrotik <Xiaomi Redmi AX6> OpenSSH / Install OpenWRT <Xiaomi Router CR660x> Tổng hợp ROM, Open SSH và các thủ thuật liên quan Cấu hình cân bằng tải (MultiWAN) sử dụng WAN ảo Firmware/ROM Gocloud Hướng dẫn cấu hình NordVPN, VietPN trên ROM/Firmware PADAVAN Tổng hợp Firmware cho Xiaomi Mi Router 3C Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ Stock Firmware Newifi3 D2 từ Tiếng Trung sang Tiếng Anh Tổng hợp Firmware Newifi3D2 Nâng cấp Newifi3 D2 với Custom Firmware OpenWrt by Lean (LEDE) cho Newifi3 D2
Hướng dẫn cấu hình OpenWRT quay PPPoE Hướng dẫn cấu hình OpenWRT quay PPPoE có VLAN ID. Tổng hợp Docker Image và Hướng dẫn cài đặt thủ công AdguardHome vào Container Mikrotik. Hướng dẫn mở khoá SSH các loại router Xiaomi trên FW gốc Sử dụng Python để tự động tạo SUB cho video [Tutorial] MiWIFI Firmware Modification Hướng dẫn cài AdguardHome trực tiếp lên router Mikrotik Hướng dẫn cấu hình DDNS trên OpenWRT Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool Hướng dẫn chuyển hướng mọi truy vấn DNS về OPNsense Hướng dẫn mở port (Port Forward) trên FW OpenWRT Cấu hình cân bằng tải (MultiWAN) sử dụng WAN ảo Firmware/ROM Gocloud Hướng dẫn cấu hình NordVPN, VietPN trên ROM/Firmware PADAVAN Hướng dẫn thiết lập cơ bản và các cách cấu hình router Mikrotik Hướng dẫn quay PPPoE, DHCP server, cấu hình cơ bản để truy cập internet trên router Mikrotik Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 1] Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 2] Cấu hình Fast Roaming với OpenWRT Hướng dẫn cấu hình Captive Portal trên OPNsense Thiết lập Tên Miền, DDNS thông qua Cloudflare, lấy chứng chỉ SSL Let's Encrypt, Reveser Proxy Cài đặt ADGuardHome lên OPNsense - chặn quảng cáo bằng DNS hiệu quả. Chia VLAN cho Guest, giới hạn tốc độ, thiết lập Captive Portal. Cấu hình OPNsense quay PPPoE. Hướng dẫn cấu hình OpenWRT làm Access Point (AP) và cách thêm VLAN cho GUEST AP Nâng cấp Newifi3 D2 với Custom Firmware