Loạt bài viết hướng dẫn cấu hình OPNsense

Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 1]

Thiết lập đường truyền NordVPN trên OPNsense và chia VLAN cho nó. Khi có VLAN, các bạn có thể dùng WIFI AP để thiết lập 1 SSID riêng - khi muốn kết nối đến VPN, các bạn chỉ cần kết nối tới mạng WIFI đã thiết lập mà không cần sử dụng phần mềm VPN trên điện thoại.

Thông Báo

Giao diện thử nghiệm. Nếu gặp lỗi 404 xin hãy liên hệ cho mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành 😉