router firmware

View all

Tổng hợp Firmware Newifi3D2

Bài viết tổng hợp ROM cho Newifi3 D2 trên các diễn đàn và nhiều nguồn khác nhau (Stock xCloudOS, Gocloud, OpenWRT, X-wrt, PandoraBOX, Padavan, GoldenOrb, Gargoyle, Wive-NG-MT, DD-Wrt, ASUS-Wrt, Tomato, Jike-GECOOS)