openssh

View all

<Xiaomi Redmi AX6> OpenSSH / Install OpenWRT

Xiaomi Redmi AX6 (RA69) là bộ thu phát wifi hỗ trợ công nghệ wifi 6, chip Qualcomm 6 lõi, RAM 512MB. Bài viết này sẽ hướng dẫn Open SSH và cài đặt OpenWRT lên router này.