Pure-CSS Float Label

Code sưu tầm trên internet, lưu lại sau này đỡ phải tìm 😊

DEMO:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<fieldset>
 <legend>Sign up</legend>

 <div class="input-group">
  <div class="has-float-label">
   <input id="first" type="text" placeholder="Name"/>
   <label for="first">First</label>
  </div>

  <div class="has-float-label">
   <input id="last" type="text" placeholder="Surname"/>
   <label for="last">Last</label>
  </div>
 </div>

 <label class="has-float-label">
  <input type="email" placeholder="email@example.com"/>
  <span>Email</span>
 </label>

 <label class="has-float-label">
  <input type="password" placeholder="••••••••"/>
  <span>Password</span>
 </label>

 <button>Sign up</button>
</fieldset>
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
/* Powered by: https://github.com/tonystar/float-label-css
 */

/* Re-usable mixins
 * https://github.com/tonystar/float-label-css/blob/master/scss/_mixins.scss
 */
@mixin float-label-container {
 display: block;
 position: relative;
}

@mixin float-label {
 label, > span {
  position: absolute;
  left: 0;
  top: 0;
  cursor: text;
  font-size: 75%;
  opacity: 1;
  transition: all .2s;
  @content;
 }
}

@mixin float-label-input {
 &::placeholder {
  opacity: 1;
  transition: all .2s;
 }
 &:placeholder-shown:not(:focus)::placeholder {
   opacity: 0;
 }
}

@mixin float-label-scaled {
 &:placeholder-shown:not(:focus) + * {
   font-size: 150%;
   opacity: .5;
   @content;
 }
}

/* Default styling
 * https://github.com/tonystar/float-label-css/blob/master/scss/float-label.scss
 */
.has-float-label {
 @include float-label-container;

 @include float-label;

 select {
  -webkit-appearance: none;
    -moz-appearance: none;
      appearance: none;
 }

 input, select {
  @include float-label-input;
  font-size: inherit;
  padding-top: 1em;
  margin-bottom: 2px;
  border: 0;
  border-radius: 0;
  border-bottom: 2px solid rgba(0,0,0,.1);

  @include float-label-scaled {
   top: .25em;
  }

  &:focus {
   outline: none;
   border-color: rgba(0,0,0,.5);
  }
 }

 select {
  padding-right: 1em;
  background: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 4 5'%3E%3Cpath fill='%23333' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3E%3C/svg%3E") no-repeat right .5em bottom .25em;
  background-size: 8px 10px;
 }
}

// Custom styling

* {
 box-sizing: border-box;
}
body {
 position: relative;
 max-width: 20rem;
 background: #eee;
 margin: 2rem auto;
}
fieldset {
 padding: 1.5rem;
 background: white;
}
input, select {
 width: 100%;
 margin-bottom: .5rem;
}
button {
 background: #333;
 color: white;
 border: 0;
 padding: .5em 1em;
 margin-top: 1rem;
}
.input-group {
 display: table;
 width: 100%;
}
.input-group > * {
 display: table-cell;
 width: 50%;
}
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
/* Powered by: https://github.com/tonystar/float-label-css
 */
/* Re-usable mixins
 * https://github.com/tonystar/float-label-css/blob/master/scss/_mixins.scss
 */
/* Default styling
 * https://github.com/tonystar/float-label-css/blob/master/scss/float-label.scss
 */
.has-float-label {
 display: block;
 position: relative;
}
.has-float-label label, .has-float-label > span {
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
 cursor: text;
 font-size: 75%;
 opacity: 1;
 transition: all 0.2s;
}
.has-float-label select {
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
}
.has-float-label input, .has-float-label select {
 font-size: inherit;
 padding-top: 1em;
 margin-bottom: 2px;
 border: 0;
 border-radius: 0;
 border-bottom: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.has-float-label input::-moz-placeholder, .has-float-label select::-moz-placeholder {
 opacity: 1;
 -moz-transition: all 0.2s;
 transition: all 0.2s;
}
.has-float-label input:-ms-input-placeholder, .has-float-label select:-ms-input-placeholder {
 opacity: 1;
 -ms-transition: all 0.2s;
 transition: all 0.2s;
}
.has-float-label input::placeholder, .has-float-label select::placeholder {
 opacity: 1;
 transition: all 0.2s;
}
.has-float-label input:placeholder-shown:not(:focus)::-moz-placeholder, .has-float-label select:placeholder-shown:not(:focus)::-moz-placeholder {
 opacity: 0;
}
.has-float-label input:placeholder-shown:not(:focus):-ms-input-placeholder, .has-float-label select:placeholder-shown:not(:focus):-ms-input-placeholder {
 opacity: 0;
}
.has-float-label input:-moz-placeholder-shown:not(:focus)::placeholder, .has-float-label select:-moz-placeholder-shown:not(:focus)::placeholder {
 opacity: 0;
}
.has-float-label input:-ms-input-placeholder:not(:focus)::placeholder, .has-float-label select:-ms-input-placeholder:not(:focus)::placeholder {
 opacity: 0;
}
.has-float-label input:placeholder-shown:not(:focus)::placeholder, .has-float-label select:placeholder-shown:not(:focus)::placeholder {
 opacity: 0;
}
.has-float-label input:-moz-placeholder-shown:not(:focus) + *, .has-float-label select:-moz-placeholder-shown:not(:focus) + * {
 font-size: 150%;
 opacity: 0.5;
 top: 0.25em;
}
.has-float-label input:-ms-input-placeholder:not(:focus) + *, .has-float-label select:-ms-input-placeholder:not(:focus) + * {
 font-size: 150%;
 opacity: 0.5;
 top: 0.25em;
}
.has-float-label input:placeholder-shown:not(:focus) + *, .has-float-label select:placeholder-shown:not(:focus) + * {
 font-size: 150%;
 opacity: 0.5;
 top: 0.25em;
}
.has-float-label input:focus, .has-float-label select:focus {
 outline: none;
 border-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.has-float-label select {
 padding-right: 1em;
 background: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 4 5'%3E%3Cpath fill='%23333' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3E%3C/svg%3E") no-repeat right 0.5em bottom 0.25em;
 background-size: 8px 10px;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 position: relative;
 max-width: 20rem;
 background: #eee;
 margin: 2rem auto;
}

fieldset {
 padding: 1.5rem;
 background: white;
}

input, select {
 width: 100%;
 margin-bottom: 0.5rem;
}

button {
 background: #333;
 color: white;
 border: 0;
 padding: 0.5em 1em;
 margin-top: 1rem;
}

a {
 display: block;
 padding: 10px;
 position: absolute;
 z-index: -1;
 top: 1rem;
 left: 100%;
 margin-left: -65px;
 transition: all 0.2s;
}

a:hover {
 margin-left: 0;
}

.input-group {
 display: table;
 width: 100%;
}

.input-group > * {
 display: table-cell;
 width: 50%;
}

Nguồn: github://tonystar/float-label-css

author

Nghia Phan

Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, cứ thoải mái liên hệ với mình qua các kênh mạng xã hội dưới đây. CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC và CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH 😉.

Previous Post Next Post