VPN Newifi3 D2

Hướng dẫn cấu hình NordVPN, VietPN trên ROM/Firmware PADAVAN

Cấu hình kết nối tới các server của NordVPN trực tiếp trên Router giúp các bạn có thể sử dụng VPN bất cứ lúc nào, chỉ cần kết nối tới WIFI là có thể sử dụng ngày mà không cần sửu dụng ứng dụng trên điện thoai, rất hữu ích cho gia đình mỗi khi đứt cáp hoặc bị nhà mạng bóp băng thông...