Update MacVendor OPNSENSE

 • Truy cập SSH vào máy chủ OPNSENSE

  $ ssh root@172.16.1.1
  
  • Nhấn phím 8 để truy cập Shell.
 • Gõ theo thứ tự các lệnh sau:

  $ cd /usr/local/lib/python3.7/site-packages/netaddr/eui
  $ mv ./oui.txt ./oui.txt.backup
  $ curl http://standards-oui.ieee.org/oui.txt --output oui.txt
  $ mv ./oui.idx ./oui.idx.backup
  $ python3 ./ieee.py
  
 • DONE !

Nếu bài viết giúp ích cho bạn
Nhớ click quảng cáo giúp mình nhé 😉
Hoặc Donate mình cốc cafe để có động lực 😛
VIETCOMBANK | 0771 000 585 344 | PHAN VAN NGHIA