pNghia.com | Make Life Easier

View all
thumbnail

/

Tổng hợp Firmware Newifi3D2

Bài viết tổng hợp ROM cho Newifi3 D2 trên các diễn đàn và nhiều nguồn khác nhau (Stock xCloudOS, Gocloud, OpenWRT, X-wrt, PandoraBOX, Padavan, GoldenOrb, Gargoyle, Wive-NG-MT, DD-Wrt, ASUS-Wrt, Tomato, Jike-GECOOS)

thumbnail

Nâng cấp Newifi3 D2 với Custom Firmware

Hướng dẫn open SSH, cài Breed Bootloader, up ROM, build OpenWRT.

thumbnail

OpenWrt by Lean (LEDE) cho Newifi3 D2

FW LEDE cho Newifi3 D2 (Based on OpenWRT) by LEAN.

thumbnail

[ Bash script ] Cloudflare Dynamic IP Update - IPv4 (DDNS)

Shell Script that check current public (dynamic) ip address of server, and update it to the Cloudflare DNS record after comparing ip address registered to Cloudflare.